نوژا پلاسکو

درباره ما

نوژا پلاسکو

قدرتمند و با اقتدار

داستان آغاز ما

شروع به کار نوژا پلاسکو

پلاسکو نوژا در سال ۱۳۹۵ تاسیس شده و یکی بهترین و بزرگترین پلاسکو استان قزوین میباشد اکثر محصولات موجود برند لیمون و زیباسازان و هومکت و ناصر پلاستیک میباشد